Mad lyrics* malik - no more 9 to 5


Sone ka loket hai
Chandi ka pakit hai
Chuli hai champar hai
Chuli hai zumar hai
Penti hai pent hai
Pheriskop decent hai
Lelo yeh lipastik
Yeh bhi hai domestic
Hai bunde hai mali hai
Hotho ki lali hai
Aage kya dikhlau
Kaise mein samjhau
I am mad mad mad mad mad
I am mad mad mad mad mad
I am mad mad mad self mad
Yaaro sara zamana mera fen


Mad Lyrics* Malik - No More 9 to 5Mad Lyrics* Malik - No More 9 to 5Mad Lyrics* Malik - No More 9 to 5Mad Lyrics* Malik - No More 9 to 5

xh.villageventures.infoxu.villageventures.info